El-kontroll

Brannforebyggende el-kontroll

Er du usikker på tilstanden til ditt elektriske anlegg? Vi har gode priser på en brannforebyggende el-kontroll.

I kontrollen går vi igjennom hele anlegget og du får en tilstandsrapport og en samsvarserklæring på at kontrollen er utført.

Ved eventuelle oppdagede feil eller mangler kommer vi med forslag til utbedring.

Den brannforebyggende el-kontrollen er en blanding av en vanlig el-sjekk, samt den brannforebyggende el-kontrollen til Veritas, som du kan bruke mot forsikringsselskapet ditt, iforhold til rabatter.

Du sitter da igjen med verdipapirer og en god følelse på at anlegget er forskriftsmessig og i orden.

Kontakt oss

Har du spørsmål om el-kontroll? Ta kontakt!

Kontakt oss