Termografering

Termografering av el-anlegg er en god løsning for å kontrollere at et anlegg ikke ligger inne med farlig varmegang.

Elektrisitet skaper friksjon i metallet det ledes i ved alle strøm størrelser. Er det da dårlig kontakt ett sted i anlegget vil det være stor fare for nedsmelting og brann.

Vi tilbyr termografering av sikringsskap og el-tavler for privat kunder, borettslag og næringsbygg som en del av vår el-kontroll for de som ønsker det.

Å foreta en termografering er spesielt interessant der el-anlegget består av gamle komponenter som skrusikringer og skuffebrytere.

Vi utleverer ved endt kontroll en rapport med bilder, måleresultater samt forslag til utbedring. Vi kan også stå for utførelsen av utbedringen.

Å kartlegge installasjonen for varmegang er et preventivt tiltak mot brann i elektriske anlegg.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om termografering av el-anlegg? Ta kontakt!

Kontakt oss